بعد از حدود 2 سال ارائه خدمات مختلف مانند فروش سرور مجازی و اختصاصی از کشورهای مختلف و همچنین فروش دامنه های ملی و بین المللی با قیمت مناسب،این بار دوباره سیسیتم پشتیبانی را راه اندازی کرده ایم تا نیاز شما عزیران را به طور کل تامین کنیم.
امید است با همکاری مشتریانی که همیشه از ما پشتیبانی می کردنند در ارائه خدمات هاست و سرور مثل همیشه پیشگام باشیم
 
با تشکر
 
مدیر اجرایی پالس سرور


Friday, January 11, 2013

« برگشت