یافتن محصولات و سرویس ها


Plan-Basic
هزینه هر اس ام اس فارسی : 105 ریال
هزینه اس ام اس انگلیسی : 230 ریال
خط اختصاصی : ندارد/قابل خرید
خط های عمومی : 3 خط 8 رقمی رند
امکانات پایه
پنل بسیار پیشرفته و در عین حال ساده
سرعت بسیار بالا در ارسال پیام ها

هزینه اولیه همان هزینه شارژ اس ام اس اولیه می باشد.
20,000 تومان سالانه + 10,000 تومان هزینه تنظیم

Plan-Normal
هزینه هر اس ام اس فارسی : 95 ریال
هزینه اس ام اس انگلیسی : 230 ریال
خط اختصاصی : دارد،14 رقمی/قابل ارتقا
خط های عمومی : 3 خط 8 رقمی رند
امکانات عادی
پنل بسیار پیشرفته و در عین حال ساده
سرعت بسیار بالا در ارسال پیام ها

هزینه اولیه همان هزینه شارژ اس ام اس اولیه می باشد.
40,000 تومان سالانه + 10,000 تومان هزینه تنظیم

Plan-Pro
هزینه هر اس ام اس فارسی : 89 ریال
هزینه اس ام اس انگلیسی : 230 ریال
خط اختصاصی رایگان : دارد،13 رقمی/قابل ارتقا
خط های عمومی : 3 خط 8 رقمی رند
امکانات حرفه ای
پنل بسیار پیشرفته و در عین حال ساده
سرعت بسیار بالا در ارسال پیام ها

هزینه اولیه همان هزینه شارژ اس ام اس اولیه می باشد.
90,000 تومان سالانه + 10,000 تومان هزینه تنظیم

Plan-Special
هزینه هر اس ام اس فارسی : 79 ریال
هزینه اس ام اس انگلیسی : 220 ریال
خط اختصاصی رایگان : دارد ، 10رقمی /قابل ارتقا
خط های عمومی : 4 خط 8 رقمی رند
امکانات کامل
پنل بسیار پیشرفته و در عین حال ساده
سرعت بسیار بالا در ارسال پیام ها

ویژه سازمان ها و شرکت های بزرگ
600,000 تومان سالانه