مرور محصولات و خدمات

Reseller-cpanel-2GB
2 گـيگابايت نمايندگي هاست لينوكس
ترافيك ماهيانه نامحدود
تمام امکانات دیگر نامحدود
هارددیسک : SATA 3 Enterprise 6GB/s
قابليت ساخت نامحدود اكانت
وب سرور قدرتمند Nginex
کنترل پنل قدرتمند WHM/Cpanel
DNS اختصاصي (ns1.Domain.com)
انتقال رایگان سایت ها
11,000 تومان ماهیانه
110,000 تومان سالانه
Reseller-cpanel-5GB
5 گـيگابايت نمايندگي هاست لينوكس
ترافيك ماهيانه نامحدود
تمام امکانات دیگر نامحدود
هارددیسک : SATA 3 Enterprise 6GB/s
قابليت ساخت نامحدود اكانت
وب سرور قدرتمند Nginex
کنترل پنل قدرتمند WHM/Cpanel
DNS اختصاصي
انتقال رایگان سایت ها
19,000 تومان ماهیانه
190,000 تومان سالانه
Reseller-cpanel-10GB
10 گـيگابايت نمايندگي هاست لينوكس
ترافيك ماهيانه نامحدود
تمام امکانات دیگر نامحدود
هارددیسک : SATA 3 Enterprise 6GB/s
قابليت ساخت نامحدود اكانت
وب سرور قدرتمند Nginex
کنترل پنل قدرتمند WHM/Cpanel
DNS اختصاصي
انتقال رایگان سایت ها
35,000 تومان ماهیانه
350,000 تومان سالانه
Reseller-cpanel-15GB
15 گـيگابايت نمايندگي هاست لينوكس
ترافيك ماهيانه نامحدود
تمام امکانات دیگر نامحدود
هارددیسک : SATA 3 Enterprise 6GB/s
قابليت ساخت نامحدود اكانت
وب سرور قدرتمند Nginex
کنترل پنل قدرتمند WHM/Cpanel
DNS اختصاصي (ns1.Domain.com)
انتقال رایگان سایت ها
40,000 تومان ماهیانه
400,000 تومان سالانه
Reseller-cpanel-20GB
20 گـيگابايت نمايندگي هاست لينوكس
ترافيك ماهيانه نامحدود
تمام امکانات دیگر نامحدود
هارددیسک : SATA 3 Enterprise 6GB/s
قابليت ساخت نامحدود اكانت
وب سرور قدرتمند Nginex
کنترل پنل قدرتمند WHM/Cpanel
DNS اختصاصي (ns1.Domain.com)
انتقال رایگان سایت ها
60,000 تومان ماهیانه
600,000 تومان سالانه

Real Time Analytics