نمایندگی هاست لینوکس خارج Cpanel

Reseller-cpanel-2GB

2 گـيگابايت نمايندگي هاست لينوكس
ترافيك ماهيانه نامحدود
تمام امکانات دیگر نامحدود
قابليت ساخت نامحدود اكانت
وب سرور قدرتمند Nginex
کنترل پنل قدرتمند WHM/Cpanel
DNS اختصاصي (ns1.Domain.com)
انتقال رایگان سایت ها

  • NVME هارددیسک
Reseller-cpanel-5GB

5 گـيگابايت نمايندگي هاست لينوكس
ترافيك ماهيانه نامحدود
تمام امکانات دیگر نامحدود
قابليت ساخت نامحدود اكانت
وب سرور قدرتمند Nginex
کنترل پنل قدرتمند WHM/Cpanel
DNS اختصاصي
انتقال رایگان سایت ها

  • Nvme هارددیسک
Reseller-cpanel-10GB

10 گـيگابايت نمايندگي هاست لينوكس
ترافيك ماهيانه نامحدود
تمام امکانات دیگر نامحدود
قابليت ساخت نامحدود اكانت
وب سرور قدرتمند Nginex
کنترل پنل قدرتمند WHM/Cpanel
DNS اختصاصي
انتقال رایگان سایت ها

  • Nvme هارددیسک
Reseller-cpanel-25GB

25 گـيگابايت نمايندگي هاست لينوكس
ترافيك ماهيانه نامحدود
تمام امکانات دیگر نامحدود
قابليت ساخت نامحدود اكانت
وب سرور قدرتمند Apache
کنترل پنل قدرتمند WHM/Cpanel
DNS اختصاصي (ns1.Domain.com)
انتقال رایگان سایت ها

  • Nvme هارددیسک
Reseller-cpanel-50GB

30 گـيگابايت نمايندگي هاست لينوكس
ترافيك ماهيانه نامحدود
تمام امکانات دیگر نامحدود
قابليت ساخت نامحدود اكانت
وب سرور قدرتمند Apache
کنترل پنل قدرتمند WHM/Cpanel
DNS اختصاصي (ns1.Domain.com)
انتقال رایگان سایت ها

  • NVme هارددیسک
Reseller-cpanel-100GB

100 گـيگابايت نمايندگي هاست لينوكس
ترافيك ماهيانه نامحدود
تمام امکانات دیگر نامحدود
قابليت ساخت نامحدود اكانت
وب سرور قدرتمند Litespeed
کنترل پنل قدرتمند WHM/Cpanel
DNS اختصاصي (ns1.Domain.com)
انتقال رایگان سایت ها