مرور محصولات و خدمات

LWH-IR-50MB
مقدار فضا : 50 مگابایت
ترافیک ماهانه : 10 گیگابایت
تعداد ایمیل : 5 عدد
تعداد دیتابیس : 5 عدد
تعداد زیر دامنه : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
کنترل پنل : CPanel
تحویل آنی
25,000 تومان سالانه
LWH-IR-100MB
مقدار فضا : 100 مگابایت
ترافیک ماهانه : 20 گیگابایت
تعداد ایمیل : 10 عدد
تعداد دیتابیس : 10 عدد
تعداد زیر دامنه : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
کنترل پنل : CPanel
تحویل آنی
49,000 تومان سالانه
LWH-IR-500MB
مقدار فضا : 500 مگابایت
ترافیک ماهانه : 50 گیگابایت
تعداد ایمیل : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
تعداد زیر دامنه : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
کنترل پنل : CPanel
تحویل آنی
75,000 تومان سالانه
LWH-IR-Unlimit-Basic
مقدار فضا : نامشخص (مصرف منصفانه)
ترافیک ماهانه : نامشخص (مصرف منصفانه)
تمامی امکانات نامحدود
کنترل پنل : CPanel
موقعیت سرور : تهران - ایران
120,000 تومان سالانه

Real Time Analytics