یافتن محصولات و سرویس ها


پلن 2 گیگ نامحدود
مشخصات فنی : وب سرور Litespeed - سیستم عامل Cloud Linux - بستر شبکه : Cloud -موقعیت سرور اروپا یا آمریکا
هارد : SSD 100%
پهنای باند: نامحدود
سایر امکانات : نامحدود
DDOS Protect Up to 2Gbps + Cloud Flare Integrated
15,000 تومان ماهانه
149,000 تومان سالانه

پلن 5 گیگ نامحدود
مشخصات فنی : وب سرور Litespeed - سیستم عامل Cloud Linux - بستر شبکه : Cloud -موقعیت سرور اروپا یا آمریکا
هارد : SSD 100%
پهنای باند: نامحدود
سایر امکانات : نامحدود
DDOS Protect Up to 2Gbps + Cloud Flare Integrated
20,000 تومان ماهانه
199,000 تومان سالانه

پلن 8 گیگ نامحدود
مشخصات فنی : وب سرور Litespeed - سیستم عامل Cloud Linux - بستر شبکه : Cloud -موقعیت سرور اروپا یا آمریکا
هارد : SSD 100%
پهنای باند: نامحدود
سایر امکانات : نامحدود
DDOS Protect Up to 2Gbps + Cloud Flare Integrated
25,000 تومان ماهانه
249,000 تومان سالانه

پلن 10 گیگ نامحدود
**پلن پیشنهادی و اقتصادی سایت**
مشخصات فنی : وب سرور Litespeed - سیستم عامل Cloud Linux - بستر شبکه : Cloud -موقعیت سرور اروپا یا آمریکا
هارد : SSD 100%
پهنای باند: نامحدود
سایر امکانات : نامحدود
DDOS Protect Up to 2Gbps + Cloud Flare Integrated
30,000 تومان ماهانه
289,000 تومان سالانه

پلن نامحدود سری 1
فضای هارد : نامشخص
مشخصات فنی : وب سرور Litespeed - سیستم عامل Cloud Linux - بستر شبکه : Cloud -موقعیت سرور اروپا یا آمریکا
هارد : SSD 100%
سایر امکانات : نامحدود
DDOS Protect Up to 2Gbps + Cloud Flare Integrated
Ram : 1GB
29,000 تومان ماهانه
299,000 تومان سالانه

پلن نامحدود سری 2
فضای هارد : نامشخص
مشخصات فنی : وب سرور Litespeed - سیستم عامل Cloud Linux - بستر شبکه : Cloud -موقعیت سرور اروپا یا آمریکا
هارد : SSD 100%
سایر امکانات : نامحدود
DDOS Protect Up to 2Gbps + Cloud Flare Integrated
Ram : 2GB
49,000 تومان ماهانه
499,000 تومان سالانه