یافتن محصولات و سرویس ها


پلن 2 گیگ نامحدود
مشخصات فنی : وب سرور Litespeed - سیستم عامل Cloud Linux - بستر شبکه : Cloud -موقعیت سرور اروپا یا آمریکا
هارد : SSD 100%
پهنای باند: نامحدود
سایر امکانات : نامحدود
DDOS Protect Up to 2Gbps + Cloud Flare Integrated
23,000 تومان ماهانه
230,000 تومان سالانه

پلن 5 گیگ نامحدود
مشخصات فنی : وب سرور Litespeed - سیستم عامل Cloud Linux - بستر شبکه : Cloud -موقعیت سرور اروپا یا آمریکا
هارد : SSD 100%
پهنای باند: نامحدود
سایر امکانات : نامحدود
DDOS Protect Up to 2Gbps + Cloud Flare Integrated
29,000 تومان ماهانه
299,000 تومان سالانه

پلن 8 گیگ نامحدود
مشخصات فنی : وب سرور Litespeed - سیستم عامل Cloud Linux - بستر شبکه : Cloud -موقعیت سرور اروپا یا آمریکا
هارد : SSD 100%
پهنای باند: نامحدود
سایر امکانات : نامحدود
DDOS Protect Up to 2Gbps + Cloud Flare Integrated
35,000 تومان ماهانه
349,000 تومان سالانه

پلن 10 گیگ نامحدود
**پلن پیشنهادی و اقتصادی سایت**
مشخصات فنی : وب سرور Litespeed - سیستم عامل Cloud Linux - بستر شبکه : Cloud -موقعیت سرور اروپا یا آمریکا
هارد : SSD 100%
پهنای باند: نامحدود
سایر امکانات : نامحدود
DDOS Protect Up to 2Gbps + Cloud Flare Integrated
40,000 تومان ماهانه
400,000 تومان سالانه

پلن نامحدود سری 1
فضای هارد : نامشخص
مشخصات فنی : وب سرور Litespeed - سیستم عامل Cloud Linux - بستر شبکه : Cloud -موقعیت سرور اروپا یا آمریکا
هارد : SSD 100%
سایر امکانات : نامحدود
DDOS Protect Up to 2Gbps + Cloud Flare Integrated
Ram : 1GB
49,000 تومان ماهانه
499,000 تومان سالانه

پلن نامحدود سری 2
فضای هارد : نامشخص
مشخصات فنی : وب سرور Litespeed - سیستم عامل Cloud Linux - بستر شبکه : Cloud -موقعیت سرور اروپا یا آمریکا
هارد : SSD 100%
سایر امکانات : نامحدود
DDOS Protect Up to 2Gbps + Cloud Flare Integrated
Ram : 2GB
89,000 تومان ماهانه
899,000 تومان سالانه