سرورهای مجازی هلند قابلیت ارائه از 2 دیتاسنتر

سرورهای هلند وارز می باشند و ابیوز ندارد

NL-UK-MIK-512

مخصوص میکروتیک
سرور با 512 مگابایت رم
امکان ارائه سرور از هلند و انگلیس بدون ابیوز

 • 1 گیگابیت سرعت پورت
NL-1GB-Psychz
 • 1GB DDR4 Memory
 • 40GB HDD Disk Space
 • 1 Core 1.5Ghz CPU
 • 1 Gbps Port
 • Unlimited Bandwidth
 • Linux & Microsoft OS
 • 40Gbps DDos Protection other
NL-2GB-Special

No Abuse !

 • 2GB Ram
 • 60GB Hdd
 • 2core 2000Mhz CPu
 • 1Gbps Port
 • unlimited BW
Nl-2Gig-Fullwarez

سرور کاملا وارز بدون هیچ ابیوز

 • 2GB Ram
 • 60GB Hdd
 • 2core 2000Mhz CPu
 • 1Gbps Port
 • unlimited BW
NL-2GB-Psychz
 • 2GB Memory
 • 75GB HDD Disk Space
 • 2 Core 2.7Ghz CPU
 • 1 Gbps Port
 • Unlimited Bandwidth
 • Linux & Microsoft OS
 • 40Gbps DDos Protection Security
NL-kali-2GB
 • 2GB ram
 • 2 Core cpu
 • Kali Linux Last Version OS
 • 60GB or 10GB SSD HDD
 • NL-US-DE Datacenter
NL-3GB-Special
 • 3GB Ram
 • 60GB Hdd
 • 3core 3000Mhz CPu
 • 1Gbps Port
 • unlimited BW
 • Netherland DC
NL-4GB-Special
 • 4GB Ram
 • 80GB Hdd
 • 3core 3000Mhz CPu
 • 1Gbps Port
 • unlimited BW
 • Netherland DC
Nl-4Gig-Fullwarez

سرور کاملا وارز بدون هیچ ابیوز

 • 4GB Ram
 • 80GB Hdd
 • 3core 3000Mhz CPu
 • 1Gbps Port
 • unlimited BW
NL-6GB-Special
 • 6GB Ram
 • 100GB Hdd
 • 5core 5000Mhz CPu
 • 1Gbps Port
 • unlimited BW
 • 1 IP
NL-8GB-Special
 • 8GB Ram
 • 120GB Hdd
 • 6core 6000Mhz CPu
 • 1Gbps Port
 • unlimited BW
 • 1 IP
Nl-8Gig-Fullwarez

سرور کاملا وارز بدون هیچ ابیوز

 • 8GB Ram
 • 120GB Hdd
 • 6core 6000Mhz CPu
 • 1Gbps Port
 • unlimited BW