سرور مجازی اروپا

سرور مجازی رومانی یا بلغارستان رم 1 گیگ

20GB SSD
1 Core Processor
1GB Memory
1Gbps Connection
1 IPv4 Address
1 IPv6 Address
2TB Bandwidth

  • 1 گیگ رم
سرور مجازی رومانی یا بلغارستان رم 2 گیگ

40GB SSD
1 Core Processor
2GB Memory
1Gbps Connection
Up to 2 IPv4 Address
Up to 2 IPv6 Address
3TB Bandwidth

  • 2 گیگ رم