یافتن محصولات و سرویس ها


Linux-100mb
فضای هارد : 100 مگابایت
نوع هارد : SSD
پهنای باند : نامحدود
بقیه امکانات : نامحدود

*سرعت هارد 10 برابر سریع تر از هاست های معمولی*
30,000 تومان سالانه

Linux-200mb
فضای هارد : 200 مگابایت
نوع هارد : SSD
پهنای باند : نامحدود
بقیه امکانات : نامحدود
وب سرور : لایت اسپید
سیسیتم عامل : Cloud Linux

*سرعت هارد 10 برابر سریع تر از هاست های معمولی*
38,000 تومان سالانه

Linux-500mb
فضای هارد : 500 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
نوع هارد : SSD
بقیه امکانات : نامحدود
وب سرور : لایت اسپید
سیسیتم عامل : کلود لینوکس

*سرعت هارد 10 برابر سریع تر از هاست های معمولی*
3,900 تومان ماهانه
49,000 تومان سالانه

Linux-1000mb
*پیشنهاد ویژه سایت *
فضای هارد : 1000 مگابایت
نوع هارد : SSD
پهنای باند : نامحدود
بقیه امکانات : نامحدود
وب سرور : لایت اسپید
سیستم عامل : Cloud Linux
*سرعت هارد 10 برابر سریع تر از هاست های معمولی*
به همراه یک دامنه رایگان ملی
4,900 تومان ماهانه
65,000 تومان سالانه