تنظیم کارت شبکه و آی پی در لینوکس بعد از نصب CentOS

بعد از اینکه یک نسخه تازه از لینوکس نصب می شود و یا نسخه ای لینوکس را deploy می کنید ، باید تنظیمات آی پی و کارت شبکه ی سرور، به سیستم عامل داده شود تا اجازه دسترسی SSH به شما داده شود.
در این آموزش فقط تنظیمات اولیه و پایه گفته می شود و دیگر تنظیمات  اضافه و تنظیمات امنیتی در آموزش های بعدی آورده می شود.

مرحله اول : تنظیم کردن آی پی و مشخصات شبکه :

ابتدا دستور زیر را بزنید: 

# cd /etc/sysconfig/network-scripts/


سپس برای مشاهده تمامی کارت شبکه ها دستور ls را بزنید
سپس دستور زیر را برای تغییر کارت شبکه اول بزنید :

# vi ifcfg-eth0
بعد از بازکردن این فایل، یک سری اطلاعات پیش فرض در آن وجود دارد که باید بعضی را ادیت و بعضی دیگر را اضافه کنید .
بدین صورت با زدن دکمه a در صفحه کلید ادیت کنید.


# Intel Corporation 82573E Gigabit Ethernet Controller (Copper)
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=static
DHCPCLASS=
HWADDR=00:30:48:56:A6:2E
IPADDR=10.10.10.15
NETMASK=255.255.255.192
ONBOOT=yes
در همین فایل نیز می توانید Gateway را هم بدهید.
دستورات زیر نیز مفید می باشند و می توانید به این فایل اضافه کنید

USERCTL=no
IPV6INIT=no
ARP=yes
PEERDNS=yes


حال با دستور ctrl+c و سپس :qw فایل را ذخیره کنید.
ctrl + c

:wq


مرحله دوم : تنظیمات Gateway و هاست : 

سپس باید تنظیمات Gateway را در فایل زیر بدهید
# vi /etc/sysconfig/network

NETWORKING=yes
HOSTNAME=myserver.example.com
GATEWAY=10.10.10.1


مرحله سوم: تنظیم DNS

Restart networking:

# /etc/init.d/network restart
# vi /etc/resolv.conf


دو خط زیر را عینا اضافه کنید.

nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4

ذخیره کنید

ctrl + c

:wq

حال شبکه را ریست کنید

service network restart

حال با یک دستور پینگ شبکه را تست کنید.

$ ping google.com


مرحله چهارم : ریست کردن کارت شبکه و سرویس ها
اگر سرویس های دیگر نیز در سرور شما هستند آنها را هم ریست کنید و درنهایت کارت شبکه را ریست کنید .
service network restart


در صورتی که بعد از این مراحل ، سرور PING نگرفت و وصل نشد ، دستور زیر را وارد کنید تا درست شود.

enable ping : echo "0" >  /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all


  • Email, SSL
  • 30 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

نحوه تشخیص نسخه لینوکس

برای فهمیدن نسخه کرنل از دستور:uname -a :و برای فهمیدن نوع سیستم عامل از دستور cat...

اتصال و پارتیشن بندی هارد جدید در لینوکس

قبل از اتصال هارد دیسک و پارتیشن بندی هارد در لینوکس توجه به نکات زیر الزامی است .1-هارد دیسک...

رفع مشکل import کردن دیتابیس با حجم بالا در phpmyadmin

بعضی مواقع در phpmyadmin در ایمپورت دیتابیس های با حجم بالا ، مشکلاتی به وجود می آید که روش های...

تغییر پسورد root لینوکس

پس از ورود به SSH سرور لینوکسی خود برای تغییر پسورد مدیر اصلی (root) سرور خود می توانید از...

PuTTY نرم افزار برای اتصال به شل لینوکس

برنامه ای برای سرویس گیرنده ها است تا به کمک پروتکل های SSH، Telnet و Rlogin از راه دور به سیستم...