اعضا > مرکز آموزش > آموزش های لینوکس > آموزش های عمومی لینوکس > تنظیم کارت شبکه و آی پی در لینوکس بعد از نصب CentOS


تنظیم کارت شبکه و آی پی در لینوکس بعد از نصب CentOS
بعد از اینکه یک نسخه تازه از لینوکس نصب می شود و یا نسخه ای لینوکس را deploy می کنید ، باید تنظیمات آی پی و کارت شبکه ی سرور، به سیستم عامل داده شود تا اجازه دسترسی SSH به شما داده شود.
در این آموزش فقط تنظیمات اولیه و پایه گفته می شود و دیگر تنظیمات  اضافه و تنظیمات امنیتی در آموزش های بعدی آورده می شود.

مرحله اول : تنظیم کردن آی پی و مشخصات شبکه :

ابتدا دستور زیر را بزنید: 

# cd /etc/sysconfig/network-scripts/


سپس برای مشاهده تمامی کارت شبکه ها دستور ls را بزنید
سپس دستور زیر را برای تغییر کارت شبکه اول بزنید :

# vi ifcfg-eth0
بعد از بازکردن این فایل، یک سری اطلاعات پیش فرض در آن وجود دارد که باید بعضی را ادیت و بعضی دیگر را اضافه کنید .
بدین صورت با زدن دکمه a در صفحه کلید ادیت کنید.


# Intel Corporation 82573E Gigabit Ethernet Controller (Copper)
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=static
DHCPCLASS=
HWADDR=00:30:48:56:A6:2E
IPADDR=10.10.10.15
NETMASK=255.255.255.192
ONBOOT=yes
در همین فایل نیز می توانید Gateway را هم بدهید.
دستورات زیر نیز مفید می باشند و می توانید به این فایل اضافه کنید

USERCTL=no
IPV6INIT=no
ARP=yes
PEERDNS=yes


حال با دستور ctrl+c و سپس :qw فایل را ذخیره کنید.
ctrl + c

:wq


مرحله دوم : تنظیمات Gateway و هاست : 

سپس باید تنظیمات Gateway را در فایل زیر بدهید
# vi /etc/sysconfig/network

NETWORKING=yes
HOSTNAME=myserver.example.com
GATEWAY=10.10.10.1


مرحله سوم: تنظیم DNS

Restart networking:

# /etc/init.d/network restart
# vi /etc/resolv.conf


دو خط زیر را عینا اضافه کنید.

nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4

ذخیره کنید

ctrl + c

:wq

حال شبکه را ریست کنید

service network restart

حال با یک دستور پینگ شبکه را تست کنید.

$ ping google.com


مرحله چهارم : ریست کردن کارت شبکه و سرویس ها
اگر سرویس های دیگر نیز در سرور شما هستند آنها را هم ریست کنید و درنهایت کارت شبکه را ریست کنید .
service network restart


در صورتی که بعد از این مراحل ، سرور PING نگرفت و وصل نشد ، دستور زیر را وارد کنید تا درست شود.

enable ping : echo "0" >  /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

افزودن به مورد علاقه ها افزودن به مورد علاقه ها    پرینت این مقاله پرینت این مقاله

در همین زمینه
ایمن کردن پوشه /tmp (مشاهدات: 620)