Articles

 تنظیمات دسترسی کنسول وب کاربران vmware

در این آموزش نحوه دادن دسترسی های خاص به کاربران به کنسول تحت وب وی ام ور صحبت می کنیماین آموزش...

 راهنمای استفاده از دسترسی vCenter و دسترسی VMware vSphere Client برای سطح کاربر

با داشتن دسترسی فوق هم می تونید سرور رو بدون نیاز به پشتیبانی (ریستارت / خاموش / روشن) کنید و...

 ساخت کنسول خاموش و روشن کردن در VMware ESXi 6.7

برای دارندگان سرورهای اختصاصی با مجازی ساز وی ام ور شاید نیاز باشد که به مشتری فقط پنل خاموش و...

 فعال سازی SSH بر روی سرور VMWARE ESXI 5.5 از طریق VSPHERE CLIENT

یکی از نیازمندی های مدیران سرورها فعال سازی قابلیت دسترسی اس اس اچ بر روی سرورهای وی ام ور می...

 نحوه فعال سازی VMware ESXI با سریال های معتبر نسخه 5 و 6

برای فعال سازی VMWare Esxi با استفاده از سریال های زیر به شیوه زیر عمل کنید: نرم افزار VSphere...